Кітап — білім бұлағы.

Кітап - адамның жанашыр досы, ақылшы серігі. Кітапсыз білім алу мүмкін емес. Сонау ерте заманнан бері адам баласы білімдері қағазға түсіріп отырған. Кейінгі ұрпаққа жазбаша ілім-білімдері мұраға қалып отырған. Білім адамға шам шырақ іспетті қияннан шығарға жол табуға көмектескен. Ыбырай атамыз айтқандай білім алған адамға тілегені алдынан шығатыны, өмірде адамға үлкен тіреу болып, жоғалмайтын күшін жоймайтын байлықпен пара-пар. Сондықтан да кітап адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Оқырманмен сырласады, сыр бөліседі. Әрбір бала кітаппен сырласып, мәтінді түсініп оқып, кейіпкерлерге баға беріп отыру керек.

сценарий день знаний. Конкурсы

Интересный сценарий первого сентября. Всегда можно подправить под себя. Сценарий очень познавателен, есть много интересных фактов. Игры и награждения, конкурсы. Интересная для такого строгого праздника работа в командах. Для школьников все пройдет весело.  Сценарий день знаний скачать можно ниже.

Сценарий «День знаний», Незнайка и выпускники

Интересный сценарий к праздничному мероприятию "День знаний", с участием ведущих, великолепно узнаваемого героя сказок "Незнайки" и привлечением учащихся. Сценарий ориентирован на школьников младшего возраста. Школьный сценарий также содержит поздравление выпускников, бывших одиннадцатиклассников.