Урок польского языка «Moja mama — swobodne wypowiedzi na temat domu rodzinnego»

Temat: Moja mama - swobodne wypowiedzi na temat domu rodzinnego.
Pisanie litery m, M. Czytanie sylab, wyrazów i zdań z literą m

Cele:

 1. - Zaznajomienie ze sposobem pisania liter m, M i ich połączeń z samo-
  głoskami. Poznanie zasady pisania wielkiej litery na początku zdania
  i kropki na jego końcu.
 2. - Doskonalenie procesu analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów
  z literą m.
 3. - Budzenie szacunku i przywiązania do swojej matki.

Środki dydaktyczne: lektura J. Papuzińskiej Nasza mama czarodziejka, por-
trety mam, alfabet ruchomy, Wybór wierszy okolicznościowych dla klas
I-III K. Lenkiewicz.

Przebieg lekcji:

 1. Wysłuchanie (z taśmy magnetofonowej lub czytanego przez nauczyciela)
  rozdziału Jak nasza mama zreperowala księżyc z książki Joanny Papuziń-
  skiej Nasza mama czarodziejka.
 2. Kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci o ich mamach z prezentowaniem portre-
  tów wykonanych na plastyce:
 • Co robi twoja mama w pracy, w domu?
 • Jak wygląda twoja mama?
 • Czy mógłbyś swoją mamę nazwać czarodziejką? Dlaczego?
 1. Inscenizacja piosenki Pomogę mamusi.

Choć mam rączki małe
i niewiele zrobię,
pomogę mamusi,
niech odpocznie sobie.

Zamiotę izdebkę,
wymyję garnuszki,

Niech się tu nie schodzą
łakomczuszki - muszki.

 1. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu mama:
 • wybrzmiewanie wyrazu mama sylabami,
 • wyróżnianie głosek w wyrazie podstawowym,
 • wyróżnianie samogłosek i spółgłosek,
 • układanie z liter alfabetu ruchomego wyrazu
 1. Nauka pisania liter m, M i ich połączeń z samogłoskami: a, o, e, i:
 • pokazanie wzoru liter pisanych m, M,
 • analiza kształtu liter m, M,
 • demonstracja przez sposobu pisania liter m, M na tablicy bez linii
  i w liniaturze,
 • pisanie przez uczniów po śladzie, w powietrzu, gumką na ławce,
 • pisanie w zeszycie ćwiczeń (s. 24.),
 • pokazanie łączenia nowej litery z samogłoskami,

-śpiewanie i pisanie w zeszycie sylab: ma, mo, me, mi, am, om, em, im,

 • pisanie wyrazów: mam, mama, mleko, Mila w zeszycie ćwiczeń (s.24.).
 1. Czytanie wyrazów i zdań w podręczniku (s. 14.):
 • Przeczytaj podpisy do obrazków.
 • Ile wyrazów jest w zdaniu?
 • Jaką literą zaczyna się pierwszy wyraz w zdaniu?
 • Które wyrazy jeszcze napisane są wielką literą? Dlaczego?
 • Co jest na końcu zdania?
 1. Ćwiczenia utrwalające:
 • pisanie odpowiedzi na pytanie: „Co ma mama?”

(zwrócenie uwagi na przecinek przy wyliczaniu i kropkę na końcu zdania),

 • kolorowanie okienek w modelach wyrazów (spółgłoski na niebiesko,
  samogłoski na czerwono): małpa, motyl, motor, malina,
 • przepisywanie zdań z druku, zastępowanie rysunku wyrazem,
 • rozwiązywanie rebusów: ma — lina, mi — nuta, mo — tor, mik — ser.
  Kolorowanie okienek w modelach wyrazów.
 1. Podpisywanie portretu własnej mamy wyrazem
 2. Wysłuchanie wiersza J. Kulmowej Mamy mamę (w: Wybór wierszy okolicz-
  nościowych dla klas I-III, Lenkiewicz, Warszawa 1990, WSiP, s. 225.).

Najlepsze u mamy
jest to
że ją mamy.

Mamy ją swoją, nie cudzą.

Nie inną.

Zawsze tę samą.

I żeby nie wiem co się stało
mama zostanie mamą.

Tylko jedna mama na zmartwienia.

Tylko jedna na dwójkę z polskiego.

Tylko jedna od bójki z najlepszym kolegą.

Jedna od bólu zęba
i od przeziębienia.

Nie na sprzedaż.

Nie do zmiany.

Nasza

wszędzie i przez cały czas.
Więc najlepsze u mamy
jest to
że ją mamy

i że mama ma właśnie nas.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.